tail spin

Zdrowy ekosystem lasów jest niezbędny do utrzymania zdrowej planety! 

%
produkcji tlenu pochodzi z lasów deszczowych Amazonii​
%
gatunków zwierząt i roślin pochodzi z tropikalnych lasów deszczowych​
%
nowo pojawiających się chorób pochodzi od dzikiej fauny

Mam wpływ! Podpiszę manifest!

Wyznajemy proste zasady, których szerzenie może być podstawą do tego by zatrzymać rozwój kolejnych pandemii!

Dbam o to co dla mnie najważniejsze!

 1. Wierzymy, że Ziemia jest naszym wspólnym domem, a całe jej bogactwo i różnorodność biologiczna gwarantuje nam dalszą przyszłość. Jednakże jeśli sami nie zadbamy o to by zaprowadzić zmiany, to nasza przyszłość będzie zagrożona.

 2. Każdego roku zużywamy więcej zasobów Ziemi niż jesteśmy w stanie odtworzyć. Zanieczyszczamy powietrze, ziemię i wodę, żyjemy ponad stan, konsumujemy zasoby naturalne w takim tempie, że nie jesteśmy w stanie ich w odpowiedni sposób odtworzyć. Czas z tym skończyć!

Ograniczam konsumpcję, jestem odpowiedzialny!

 1. Stosowanie nawozów sztucznych i pestycydów, masowe wykorzystanie roślin uprawnych do produkcji biopaliw, wzmożona intensywna przemysłowa produkcja surowców zaburzają naturalne procesy odradzania się przyrody. Dlatego musimy skupiać się na zwiększaniu urodzajności gleb, jednak tylko pod warunkiem, że rolnictwo nabierze przemyślanej, zrównoważonej formy, która będzie efektywna, właściwa etycznie, sprawiedliwa i odpowiedzialna.

 2. Nadprodukcja żywności i Intensywna hodowla zwierząt tego samego gatunku w dużych skupiskach na niewielkiej przestrzeni, zwiększa prawdopodobieństwo szybkiej mutacji i namnażania się wirusów. Powinniśmy ograniczyć konsumpcję tylko do niezbędnej ilości. Dokonując świadomych wyborów produktów przyjaznych środowisku, ograniczając jednocześnie produkcję i spożycie mięsa

Jestem świadomy! Wycinka lasów to zwiększone ryzyko pandemii!

 1. Wycinka lasów, ich wypalanie, zgrabianie naturze terenów pod infrastrukturę, czy uprawy oleju palmowego, nie tylko doprowadzają do wymierania gatunków, ale również sprzyjają migracji dzikich zwierząt, które z kolei będąc źródłem nieznanych patogenów, a także znajdując się w bezpośredniej bliskości z człowiekiem przyczyniają się do przenikania do naszego środowiska nieznanych dotąd wirusów. Nie zapominajmy, że 75% nowo pojawiających się chorób pochodzi od dzikiej fauny.

 2. Globalne pandemie nie są czymś nowym, jednak nowością jest potwierdzony wpływ wycinki lasów na rozprzestrzenianie się wirusów. SARS, MERS, ZIKA, a teraz SARS-CoV-2 są przykładami wirusów , które otrzymały od człowieka pozwolenie na zajęcie środowiska. Naturalną szczepionką na te problemy powinien stać się zwyczaj sadzenia drzew i odbudowy tego co sami niszczymy. Zdrowie jako dobro bezcenne powinno być chronione ponad wszystkie działania.

Ochrona bioróżnorodności i zrównoważony rozwój, ponad wszystko!

 1. Z tego powodu opowiadamy się za ochroną środowiska, ochroną bioróżnorodności, zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnością społeczną biznesu, solidarną i sprawiedliwą współpracą ekonomiczną, która niesie ze sobą poszanowanie i odpowiedzialność za środowisko naturalne. Chcemy aby te wszystkie czynniki stały się międzynarodowym priorytetem.

 2. Chcemy pracować nad redukcją śladu węglowego jaki pozostawiamy po swoich działaniach i zaniedbaniach. Pragniemy wdrażania wszelkich odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i innowacji w zakresie sposobów ponownego wykorzystywania zasobów, radykalnych zmian w modelu produkcji i konsumpcji ponieważ niszczenie środowiska i zmiany klimatyczne mogą okazać się nieodwracalne.

Mam wpływ na to co robię!
Będę autorytetem dla innych!

 1. Ochrona środowiska związana jest z odpowiedzialnością społeczną. Ludzkość ponosi pełną odpowiedzialność za wywoływanie zmian klimatu. Nie ma już wątpliwości co do tego, że bierna postawa przynosi katastrofalne w swych skutkach konsekwencje. Brak globalnego porozumienia, krótkowzroczność, nieodpowiedzialność rządzących, interesy lobbystów i wielkich biznesów nie powinny stanowić głosu większości.

 2. Pamiętajmy o tym, że największa siła zmian rodzi się w społeczeństwach, pomiędzy narodami i ponad wszelkimi podziałami. Dlatego powinniśmy, żyć i postępować zgodnie z naszymi wartościami, zgodnie z tym co podpowiada nam natura. Każda osoba jako jednostka swoją postawą i działaniem może przyczyniać się do pozytywnych zmian wprowadzanych na większą skalę. Choćby najmniejszy ludzki gest odgrywa znaczącą rolę!
“Zmniejszenie konsumpcjonizmu, inicjatywa zero waste to podstawy zmniejszenia śladu węglowego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Jestem odpowiedzialny, dlatego wspieram manifest i działam na rzecz przyszłości wspólnego dobra!”
szymon kapturkiewicz awatar scaled
Szymon Kapurkiewicz
Przedsiębiorca

#CoronaDrzew
CHALLENGE

Nadszedł czas na zmiany! Ty również możesz mieć na to istotny wpływ!

Weź udział w challenge’u:

 1. NOMINACJA – zostałeś oznaczony do wykonania zadania.

 2. ODPOWIEDŹ – odpowiedz na pytanie czy Ty lub Twoja organizacja emituje CO2 np. poprzez posiadanie samochodów… komputerów.

 3. ZADANIE – jeśli TAK!? – wykonaj zadanie!

  KUP DRZEWO (ilość dowolna), zrób zdjęcie i umieść na swoim fanpage’u lub wall’u z oznaczeniem #coronadrzew i nominuj kolejne 3 osoby.

 4. UDAŁO CI SIĘ? – otrzymasz wówczas POZYTYWNY WYNIK!

Uczestnicz w wydarzeniach

19/09/2021 Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk
Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

Ustanowienie Dnia Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk ma na celu przypominanie krajom unijnym o ich obowiązkach wobec przyrody.

01/10/2021 Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu
Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu

Każdego roku 1 października na całym świecie wskazywane są korzyści płynące z tego sposobu życia, wolnego od okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt, jakże istotnie wpływającego na nasze własne zdrowie i samopoczucie.

10/10/2021 Święto drzewa
Święto drzewa

Co roku 10 października obchodzimy w Polsce Święto Drzewa. Święto Drzewa ma na świecie stary rodowód. Jego początki to 1872 rok.

15/10/2021 Światowy Dzień Mycia Rąk
Światowy Dzień Mycia Rąk

Światowy Dzień Mycia Rąk – święto obchodzone corocznie 15 października, ustanowione przez ONZ w 2008 roku, jako akcja edukacyjna, której celem jest globalna edukacja na temat mycia rąk.

16/10/2021 Światowy Dzień Żywności
Światowy Dzień Żywności

Światowy Dzień Żywności (ang. World Food Day) – święto obchodzone corocznie 16 października proklamowane przez FAO w 1979.

Ciekawe artykuły

8 zasad ekologii głębokiej – Ekologia i ekofilozofia

Termin ekologia po raz pierwszy wprowadził do użycia w 1866 roku niemiecki biolog i ewolucjonista Ernst Haeckel. Określenie to...

Read More

6 nieoczekiwanych połączeń pomiędzy koronawirusem a środowiskiem

Dzisiaj wraz z Alexem połączymy kilka kropek, by przekonać się jaki wpływ na pandemię może mieć działanie środowiska. Opowie on o...

Read More