8 zasad ekologii głębokiej – Ekologia i ekofilozofia

Termin ekologia po raz pierwszy wprowadził do użycia w 1866 roku niemiecki biolog i ewolucjonista Ernst Haeckel. Określenie to...

Read More

6 nieoczekiwanych połączeń pomiędzy koronawirusem a środowiskiem

Dzisiaj wraz z Alexem połączymy kilka kropek, by przekonać się jaki wpływ na pandemię może mieć działanie środowiska. Opowie on o...

Read More