Wesprzyj nasz manifest! 
Zdrowy ekosystem lasów jest niezbędny 
do utrzymania zdrowej planety!

2020 rok przyniósł pandemię COVID-19 i masę nowych, często bardzo trudnych wyzwań, które na wiele lat do przodu będą niosły swój skutek i konsekwencje wywołując przy tym niezmierzone ilości kryzysów trudnych do opanowania. Czy jako ludzkość zadaliśmy sobie pytanie co może być przyczyną tych komplikacji? To wbrew pozorom łatwe pytanie, a znalezienie na nie odpowiedzi nie jest trudne.

Rozpad ekosystemu, upadek ekoetyki, w tym przede wszystkim wycinka lasów i ciągłe zagarnianie przestrzeni przez człowieka stanowi główną przyczynę transmisji wirusów pomiędzy gatunkami i może prowadzić do powstawania kolejnych jeszcze trudniejszych w opanowaniu pandemii. Brak świadomości ludzkości, niedostatek stanowczych działań ze strony rządów państw, a także niedosyt oddolnych inicjatyw może być przyczyną powstawania kolejnych zagrożeń. 

Dlatego chcemy się temu przeciwstawić!

Jako sygnatariusze niniejszego manifestu nie chcemy bezczynnie patrzeć na to jak otaczająca nas przyroda niszczeje, a brak działań lub ich niekonsekwencja staje się pożywką do rozwoju nowych wirusów i ich coraz częstszego obcowania w okolicy człowieka.

Jeśli nie powstrzymamy destrukcji środowiska to w nadchodzących dekadach będziemy musieli liczyć się z tym, że jedna z kolejnych pandemii może doprowadzić ludzkość do całkowitej zagłady. Z tego właśnie powodu chcemy znaleźć sposób na to by przywrócić poszanowanie zasad i norm dotyczących stosunku człowieka do przyrody i funkcjonowania całego ekosystemu.

Wyznajemy proste zasady, których szerzenie może być podstawą do tego by zatrzymać rozwój kolejnych pandemii:

Wierzymy, że Ziemia jest naszym wspólnym domem, a całe jej bogactwo i różnorodność biologiczna gwarantuje nam dalszą przyszłość. Jednakże jeśli sami nie zadbamy o to by zaprowadzić zmiany, to nasza przyszłość będzie zagrożona.

Każdego roku zużywamy więcej zasobów Ziemi niż jesteśmy w stanie odtworzyć. Zanieczyszczamy powietrze, ziemię i wodę, żyjemy ponad stan, konsumujemy zasoby naturalne w takim tempie, że nie jesteśmy w stanie ich w odpowiedni sposób odtworzyć. Czas z tym skończyć!

Stosowanie nawozów sztucznych i pestycydów, masowe wykorzystanie roślin uprawnych do produkcji biopaliw, wzmożona intensywna przemysłowa produkcja surowców zaburzają naturalne procesy odradzania się przyrody. Dlatego musimy skupiać się na zwiększaniu urodzajności gleb, jednak tylko pod warunkiem, że rolnictwo nabierze przemyślanej, zrównoważonej formy, która będzie efektywna, właściwa etycznie, sprawiedliwa i odpowiedzialna.

Nadprodukcja żywności i Intensywna hodowla zwierząt tego samego gatunku w dużych skupiskach na niewielkiej przestrzeni, zwiększa prawdopodobieństwo szybkiej mutacji i namnażania się wirusów. Powinniśmy ograniczyć konsumpcję tylko do niezbędnej ilości. Dokonując świadomych wyborów produktów przyjaznych środowisku, ograniczając jednocześnie produkcję i spożycie mięsa.

Wycinka lasów, ich wypalanie, zgrabianie naturze terenów pod infrastrukturę, czy uprawy oleju palmowego, nie tylko doprowadzają do wymierania gatunków, ale również sprzyjają migracji dzikich zwierząt, które z kolei będąc źródłem nieznanych patogenów, a także znajdując się w bezpośredniej bliskości z człowiekiem przyczyniają się do przenikania do naszego środowiska nieznanych dotąd wirusów. Nie zapominajmy, że 75% nowo pojawiających się chorób pochodzi od dzikiej fauny.

Globalne pandemie nie są czymś nowym, jednak nowością jest potwierdzony wpływ wycinki lasów na rozprzestrzenianie się wirusów. SARS, MERS, ZIKA, a teraz SARS-CoV-2 są przykładami wirusów , które otrzymały od człowieka pozwolenie na zajęcie środowiska. Naturalną szczepionką na te problemy powinien stać się zwyczaj sadzenia drzew i odbudowy tego co sami niszczymy. Zdrowie jako dobro bezcenne powinno być chronione ponad wszystkie działania.

Z tego powodu opowiadamy się za ochroną środowiska, ochroną bioróżnorodności, zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnością społeczną biznesu, solidarną i sprawiedliwą współpracą ekonomiczną, która niesie ze sobą poszanowanie i odpowiedzialność za środowisko naturalne. Chcemy aby te wszystkie czynniki stały się międzynarodowym priorytetem.

Chcemy pracować nad redukcją śladu węglowego jaki pozostawiamy po swoich działaniach i zaniedbaniach. Pragniemy wdrażania wszelkich odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i innowacji w zakresie sposobów ponownego wykorzystywania zasobów, radykalnych zmian w modelu produkcji i konsumpcji ponieważ niszczenie środowiska i zmiany klimatyczne mogą okazać się nieodwracalne.

Ochrona środowiska związana jest z odpowiedzialnością społeczną. Ludzkość ponosi pełną odpowiedzialność za wywoływanie zmian klimatu. Nie ma już wątpliwości co do tego, że bierna postawa przynosi katastrofalne w swych skutkach konsekwencje. Brak globalnego porozumienia, krótkowzroczność, nieodpowiedzialność rządzących, interesy lobbystów i wielkich biznesów nie powinny stanowić głosu większości.

Pamiętajmy o tym, że największa siła zmian rodzi się w społeczeństwach, pomiędzy narodami i ponad wszelkimi podziałami. Dlatego powinniśmy, żyć i postępować zgodnie z naszymi wartościami, zgodnie z tym co podpowiada nam natura. Każda osoba jako jednostka swoją postawą i działaniem może przyczyniać się do pozytywnych zmian wprowadzanych na większą skalę. Choćby najmniejszy ludzki gest odgrywa znaczącą rolę!