8 zasad ekologii głębokiej – Ekologia i ekofilozofia

Termin ekologia po raz pierwszy wprowadził do użycia w 1866 roku niemiecki biolog i ewolucjonista Ernst Haeckel. Określenie to...

Read More