Dzień Wierzby

21/03/2021 - Cały dzień

Dzień Wierzby to świetna okazja do zastanowienia się nad znaczeniem tego gatunku drzewa dla środowiska. Istieje ok. 300 gatunków wierzb na świecie. W Polsce obecnych jest 28 gatunków wierzby, najczęściej spotykane to wierzba biała, wierzba krucha i wierzba wiciowa. Wierzba przez lata była charakterystycznym elementem polskiego, wiejskiego krajobrazu. Drzewa te sadzane były na miedzach, wzdłuż dróg, na polach, a jako lubiące wilgoć rosły też nad brzegami strumieni, rzek i stawów oraz na mokradłach, tworząc skupiska leśne zwane łęgami

Dzień ten zazwyczaj świętowany jest poprzez organozowanie akcji mających na celu sadzenie młodych wierzb. To znakomita okazja do połączenia przyjemnego z pozytecznym i zorganizowania zajęć pozaszkolnych dla dzieci polegających własnie na sadzeniu wierzb.

Comments are closed.