Międzynarodowy Dzień Lasów

21/03/2021 - Cały dzień

21 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Lasów. Święto zostało ustanowione w 2012 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Podczas Międzynarodowego Dnia Lasów Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa – FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) prowadzi międzynarodową kampanię mającą na celu zachęcenie społeczności do podjęcia inicjatyw związanych z tematyką lasów. Propagowane są idee związane z sadzeniem drzew, sprzątaniem lasów oraz koniecznością ich ochrony.

Należy pamietać, że lasy spełniają wiele ważnych funkcji dla społeczeństwa i środowiska naturalnego m.in.:

  • kształtują jakość środowiska naturalnego,
  • produkują życiodajny tlen,
  • filtrują zanieczyszcone powietrze,
  • chronią glebę przed erozją,
  • wchłaniają dwutlenek węglą z atmosfery i w ten sposób powstrzymują groźbę ocieplenia klimatu,
  • wyrównują gospodarkę wodną,
  • zapewniają warunki egzystencjonalne dla roślin i zwierząt.

Należy wyjaśnić, że Europa jest jedynym kontynentem, na którym dzięki zrównoważonej i prowadzonej w odpowiedzialny sposób gospodarce leśnej,  przybywa lasów.

Warto podkreślić, że obecnie na terenie Polski powierzchnia lasów nie maleje.  Od zakończenia II wojny światowej wzrosła z 21 proc. do ok. 30 proc. kraju.

Comments are closed.