Światowy Dzień Ludności

11/07/2021 - Cały dzień

Światowy Dzień Ludności, czyli World Population Day został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Pomysłodawcą obchodów Dnia była Rada Zarządzająca UNDO w 1989 roku. Święto jest upamiętnieniem rocznicy „Dnia Pięciu Miliardów”, kiedy liczba ludności świata osiągnęła pięć miliardów. Celem Święta jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa na znaczenie problemów ludnościowych, zwłaszcza w aspekcie planów oraz programów rozwoju.

Każdego roku obowiązuje inne hasło przewodnie World Population Day , m. in.:

  • Planowanie rodziny, umacnianie ludzi, rozwijanie narodów
  • Inwestuj w młodzież
  • Ciąża u nastolatków
  • Powszechny dostęp do usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego
  • Mamy 7 miliardów
  • Weź to pod uwagę: powiedz, czego potrzebujesz
  • Walcz z ubóstwem: Edukuj dziewczyny
  • Zaplanuj swoją rodzinę, zaplanuj swoją przyszłość
  • Mężczyźni pracujący
  • Równość to potęga.

Według oficjalnych danych liczba 7 mld ludzi na świecie została przekroczona w 2012 roku. Eksperci przewidują, że do 2025 roku liczba ludności w skali globalnej przekroczy 8 mld osób. Na podstawie statystyk wynika, że w ciągu 1 sekundy rodzi się 5 noworodków, zaś w tym samym czasie umierają dwie osoby. Rocznie przybywa 1,13% ludności na świecie. Do najludniejszych państw należą kraje biedne lub rozwijające się.

Największy przyrost ludności notuje się w Indiach, w Chinach, Nigerii, Pakistanie oraz Etiopii. Na kontynencie europejskim zauważono z kolei proces wyludniania się państw. W niektórych krajach, na przykład we Francji lub w Wielkiej Brytanii, wysoka dzietność występuje wśród imigrantów z Europy Wschodniej. Niestety, w Polsce i w niektórych krajach europejskich, dzietność jest na bardzo niskim poziomie, a proces starzenia się społeczeństwa jest szybszy niż w innych krajach.

Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem jest proces starzenia się ludności. W 2060 roku, co trzeci mieszkaniec Europy skończy 65 lat. W Polsce starzenie się społeczeństwa jest trochę szybsze niż w innych krajach europejskich. Do 2035 roku osoby w starszym wieku będą stanowiły 23% społeczeństwa, zaś do 2050 roku – prawie 35%. Obecnie na jedną osobę w wieku emerytalnym pracują cztery osoby w wieku produkcyjnym, a w 2060 roku – będzie to mniej niż dwie osoby.

Comments are closed.