Światowy Dzień Malarii

25/04/2021 - Cały dzień

Światowy Dzień Malarii (ang. World Malaria Day, fr. Journée mondiale du paludisme) – święto ustanowione przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia (WHA, WHO) w maju 2007 roku, upamiętniające globalną walkę z malarią. Obchodzone corocznie od 2008 roku w dniu 25 kwietnia. Jego celem jest wzrost świadomości społecznej dotyczącej malarii oraz redukcja skutków i skali choroby.

W Afryce Światowy Dzień Malarii zastąpił Dzień Afryki. Został ustanowiony przez liderów 44 państw afrykańskich podczas pierwszego Afrykańskiego Szczytu w 2000 roku w Abudży(Nigeria), dotyczącego malarii. Od 2001 roku Afrykański Dzień Malarii był obchodzony 25 kwietnia w celu zwrócenia uwagi całego świata na sytuację zdrowotną panującą na kontynencie afrykańskim.

Podczas Światowego Dnia Malarii wszystkie kraje zapraszane są do ponownego potwierdzenia ich zaangażowania i czynnego włączenia się do walki z malarią. 7 września 2001 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło lata 2001-2010 Dekadą Ograniczania Malarii w Krajach Rozwijających się, Zwłaszcza w Afryce

Comments are closed.